Preview Mode Links will not work in preview mode

Game of Stocks


Aug 26, 2020

Vi pratar börsläget, Bitcoin, Tesla, Epic Games vs. Apple, Embracer, Square, Awardit, Bio-Works, Ovzon och Microsoft Simulator.

Länk till Valuation Master Class:
https://bit.ly/gameofstocks eller använd kupongen "gameofstocks" vid betalning.

Hemsida: https://gameofstocks.nu
Twitter: https://twitter.com/Gameofstocksnu
Kontakt: kontakt@gameofstocks.nu

Medverkande:
https://twitter.com/vardeinvestera
https://twitter.com/Investacus