Preview Mode Links will not work in preview mode

Game of Stocks

Oct 7, 2020

Bra och dåliga nyheter... Danne (Värdeinvesteraren) har fått jobb som aktieanalytiker. Han kommer därför att behöva fokusera på det arbetet och podcasten kommer därmed vara vilande på obestämd tid. Det är med tungt hjärta vi meddelar detta.

Hemsida: https://gameofstocks.nu
Twitter: