Preview Mode Links will not work in preview mode

Game of Stocks

Mar 25, 2020

I veckans nyhetsavsnitt pratar vi om marknaden och hur vi agerar, samt hur vi hanterar den psykologiskt. Bolag som diskuteras är Essity, Boeing, Netflix, Mastercard, Vitrolife, Evolution Gaming, Fortum, Intrum, Awardit, North Media, Illumina, Xvivo Perfusion, Disney och Square.

Hemsida: https://gameofstocks.nu
Twitter:...


Mar 18, 2020

I veckans avsnitt analyserar Danne (@Vardeinvestera) det tyska fintechbolaget Wirecard (WDId).

Tack till börsdata för graferna och för sponsringen!

Analys i PDF-format: https://drive.google.com/open?id=1FyXOOcdaP1AOQGWPqH76SsY1lslmFHEr 

Hemsida: https://gameofstocks.nu
Twitter:...


Mar 11, 2020

Vi pratar finanstwitters egna "patient zero", det rådande börsklimatet och hur vi agerar.

Samt massor av bolag såsom: Nike, Intrum, Mastercard, Visa, Microsoft, Awardit, Millicom, Stenocare, Synthetic MR, Square, Boule Diagnostics och North Media. Vi avslutar avsnittet med att svara på...


Mar 4, 2020

Dogge (@Investacus) analyserar den danska mediakoncernen North Media. Det är ett sant värde- och SOTP-case (Sum Of The Parts).

Länk till analysen i pdf-format:
https://drive.google.com/open?id=1f-vSQMfbFW5wSmKftSDswyS2QBpO4xtR

Sponsrat av börsdata.

Hemsida: https://gameofstocks.nu
Twitter:...