Preview Mode Links will not work in preview mode

Game of Stocks

Apr 24, 2019

Del 1 av första avsnittet av Game of Stocks. Vi börjar med att introducera oss själva samt beskriver våra investeringsfilosofier.


Hemsida: http://gameofstocks.nu/
Twitter: https://twitter.com/Gameofstocksnu
Kontakt:...